10-17-18-62-3-4-0

10,17 และ 18 ต.ค.62(3วัน) :“แนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายการเงินภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0”


14/08/2019, 00:00 | 32
วันที่จัดสัมมนา : อบรมในวันที่ วันที่ 10,17,18 ตุลาคม 2562 รวม 3 วัน เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


innovation-of-the-future-fintech-and-digital-banking-2

19 - 20 ก.ย และ วันที่ 3 - 4 ต.ค 62 ; “สุดยอดดิจิทัลเทคโนโลยี : พลิกโลกอนาคตทางการเงิน”


31/07/2019, 00:00 | 87
วันที่ 19,20กันยายน และ วันที่3,4ตุลาคม2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเเรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


22-23-62-fintech-disruptive-innovation-regulatory-1

22-23 ส.ค.62;“FinTech : Disruptive Innovation & Regulatory” รุ่นที่ 1


26/06/2019, 00:00 | 223
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพรายละเอียด


24-62-risk-management-in-financial-1

24 ส.ค.62; หลักสูตร “Risk Management in Financial” รุ่นที่ 1


27/06/2019, 00:00 | 205
วันที่จัดสัมมนา :วันเสารฺ์ที่ 24 สิงหาม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


27-62-big-data-data-analytics-for-financial-3

27 ส.ค.62; หลักสูตร “Big Data & Data Analytics for Financial” รุ่นที่ 3


26/06/2019, 00:00 | 1001
วันที่จัดสัมมนา :วันอังคารที่่ 27 สิงหาม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพรายละเอียด


27-62-credit-corporate-lending-2

27 ส.ค.62; หลักสูตร “Credit & Corporate Lending” รุ่นที่ 1


26/06/2019, 00:00 | 24
วันที่จัดสัมมนา :วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


29-62-liquidity-risk-management-6

29 ส.ค.62;Liquidity Risk Management รุ่นที่ 6


15/01/2019, 00:00 | 267
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


24-62-data-privacy-protection-laws-regulation-1

29 ส.ค.62; หลักสูตร “Data Privacy Protection : Laws & Regulation” รุ่นที่ 1


27/06/2019, 00:00 | 203
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


30-62-1

30 ส.ค.62; หลักสูตร “พ.ร.บ.ไซเบอร์ ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 1


27/06/2019, 00:00 | 84
วันที่จัดสัมมนา :วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


credit-analysis-management-workshop-2

26-27 ก.ย.62;“เทคนิคการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1


30/07/2019, 00:00 | 456
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24รายละเอียด


24-62-fraud-risk-in-financial-institutions-5

24 ก.ย.62 ;Fraud Risk in Financial Institutions รุ่นที่ 5


30/07/2019, 00:00 | 34
วันที่จัดสัมมนา:วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


20-62-fintech-2

20 ก.ย.62; หลักสูตร “FinTech : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแล” รุ่นที่ 2


29/07/2019, 10:10 | 86
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


19-62-digital-technology-strategy-trends-2020-1

19 ก.ย.62;“Digital Technology Strategy & Trends 2020” รุ่นที่ 1


25/02/2019, 00:00 | 379
วันที่จัดสัมมนา : วั วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


18-62-retail-credit-scoring-model-development-and-application-3

18 ก.ย.62 ;“Retail Credit Scoring Model Development and Application” รุ่นที่ 3


02/01/2019, 00:00 | 31
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


17-62-how-digital-transformation-for-banking-financial-1

17 ก.ย.62 ;“How Digital Transformation for Banking & Financial” รุ่นที่ 1


30/07/2019, 00:00 | 1380
วันที่จัดสัมมนา : วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


13-62-derivatives-measurement-and-liquidity-18

13 ก.ย.62;Derivatives, Measurement and Liquidity รุ่นที่ 18


05/09/2018, 00:00 | 42
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


28-62-aml-cft-anti-money-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism-4-2

12 ก.ย.62; AML/CFT : Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism รุ่นที่ 5


17/05/2019, 00:00 | 106
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


11-12-62-machine-learning-for-fraud-detection-analytics-for-financial-1

11-12 ก.ย.62; Machine Learning for fraud detection analytics for financial : การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับตรวจจับทุจริตในธุรกิจการเงิน” รุ่นที่ 1


30/07/2019, 00:00 | 37
วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 11-วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


26-62-4

26 ก.ค.62;กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 4


02/01/2019, 00:00 | 141
วันที่จัดสัมมนา :วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


26-61-beyond-marketing-4-0-1

25 ก.ค.62;“Beyond Marketing 5.0” รุ่นที่ 1


19/10/2018, 00:00 | 309
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


operational-risk-management-15

24 ก.ค.62:การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management) รุ่นที่ 15


17/05/2019, 00:00 | 476
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


23-62-digital-forensics-2

23ก.ค.62; “Digital Forensics : พยานหลักฐานทางดิจิทัล” รุ่นที่ 2


17/05/2019, 00:00 | 122
วันที่จัดสัมมนา :วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


18-62-ifrs-9-4

18 ก.ค.62;“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 4


17/05/2019, 00:00 | 316
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


18-62-it-security-audit-in-financial-1

18 ก.ค.62; IT Security Audit in Financial (การตรวจสอบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน) รุ่นที่ 1


21/05/2019, 15:10 | 710
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


4-5-61-advanced-financial-statement-analysis-8

4-5 ก.ค.62;สุดยอดเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนักวิเคราะห์ (Advanced Financial Statement Analysis) รุ่นที่ 8


17/05/2019, 00:00 | 366
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 4 -วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


28-62-e-kyc-for-digital-financial-2

28 ส.ค.62; เทคโนโลยีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล : E - KYC for Digital Financial” รุ่นที่ 2


30/11/-0001, 00:00 | 151
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


21-62-fintech-lending-trend-2

21 มิ.ย.62:หลักสูตร “FinTech และอนาคตของสินเชื่อยุค 4.0” รุ่นที่ 1


17/05/2019, 00:00 | 370
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


21-62-it-fraud-prevention-and-audit-2

21 มิ.ย.62; IT Fraud Prevention and Audit” รุ่นที่ 2


09/05/2019, 00:00 | 138
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


22-62-compliance-risk-management-5

22 มิ.ย.62;Compliance Risk Management รุ่นที่ 5


28/03/2019, 00:00 | 940
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


26-62-fraud-detection-for-financial-1

26 มิ.ย.62 : เทคโนโลยีตรวจจับการทุจริต Fraud Detection for Financial รุ่นที่ 1


17/05/2019, 00:00 | 105
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


30-31-62-fraud-in-e-banking-workshop-case-study-2

30-31 พ.ค.62;“เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามและการทุจริตในโลกยุคใหม่ : Fraud in E-Banking (Workshop & Case Study)” รุ่นที่ 2


28/03/2019, 00:00 | 421
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 30 - วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


25-62-credit-review-strategy-tactic-6

25 พ.ค.62; Credit Review Strategy & Tactic รุ่นที่ 6


28/03/2019, 00:00 | 1299
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


23-24-62-3

23-24 เม.ย.62;“ความรู้ด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 2


04/03/2019, 00:00 | 155
วันที่จัดสัมมนา :วันอังคารที่ 23 - วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


26-61-derivatives-measurement-and-liquidity-17

26 เม.ย.62;Derivatives, Measurement and Liquidity รุ่นที่ 17


05/09/2018, 00:00 | 378
วันที่จัดสัมมนา : ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


29-62-cyber-security-risk-management-trend-2020-1

29 มี.ค.62;“Cyber Security Risk Management & Trend 2020” รุ่นที่ 1


16/01/2019, 00:00 | 283
วันที่จัดสัมมนา :วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


28-62-digital-lending-1

28 มี.ค.62;หลักสูตร “Digital Lending: โอกาสและความเสี่ยง” รุ่นที่ 1


15/01/2019, 00:00 | 212
วันที่จัดสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


30-61-data-privacy-law-gdpr-1

30 ม.ค.62; “Data Privacy Law และผลกระทบของกฎหมาย GDPR” รุ่นที่ 1


27/01/2019, 15:10 | 363
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


financial-technology-for-management-1-4

หลักสูตร“เทคโนโลยีการเงินสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล” (Financial Technology for Management) รุ่นที่ 1(4 วัน)


25/01/2019, 00:00 | 229
ระหว่างวันศุกร์ที่2มี.ค.-วันเสาร์ที่24 มี.ค. 2562 อบรมสัมมนา 09.00 - 16.00 น. (ไม่รวมการเดินทางไปต่างประเทศ) สถานที่อบรม ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส...รายละเอียด


31-62-blockchain-bitcoin-1

31 ม.ค.62 ; “Blockchain & Bitcoin : เทคโนโลยีปฏิวัติโลกการเงิน” รุ่นที่ 1


02/01/2019, 00:00 | 196
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


2016-09-01-09-56-1

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารงานประเมินราคา-ธนาคารไทย


01/09/2016, 00:00 | 480
สัมมนาทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่อง และการไปอบรมนอกสถานที่)เริ่มเดือนตุลาคม 2559 - เดือนกรกฎาคม...รายละเอียด

 
 
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1